Viden om vådområder

Som et led i Vandmiljøplan II/III (VMPII/III) har de nu tidligere amter etableret vådområder for at nedbringe udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Som et led i Vandmiljøplan II/III (VMPII/III) har de nu tidligere amter etableret vådområder for at nedbringe udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Også i den efterfølgende Særlige vand- og naturindsats er der genoprettet vådområder. Der er medio 2010 gennemført ca. 10.000 ha vådområder og lavvandede søer, og der er således opnået en del erfaring med realiseringen af vådområdeprojekter. Denne viden og erfaring er samlet i links nedenfor.