Iltsvind

Udbredelsen og styrken af iltsvind i de danske farvande undersøges hvert år fra juni til november.

Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind i danske fjorde, kystvande og åbne havområder.

Hvert år i slutningen af august, september, oktober og november udkommer en iltsvindsrapport baseret på data fra Miljøstyrelsens overvågning samt data fra svenske og tyske myndigheder. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitet.

Læs den seneste iltsvindsrapport:

Iltsvindsrapport for oktober og november 2017

Iltsvindsrapport for august og september 2017

Iltsvindsrapport for juli og august 2017

Iltsvindsrapport for oktober og november 2016

Læs mere om iltsvind på DCE's hjemmeside