Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Havet

Miljøstyrelsen har ansvar for miljøforhold på havet, vandkvalitet og vurdering af de biologiske forhold og administration af Havmiljøloven.

Danmarks Havstrategi

Danmarks Havstrategi tegner et billede af de danske havområders tilstand og betydning og sætter pejlemærkerne for et godt og sundt havmiljø i fremtiden.

Iltsvind

Hvert år fra juni til november bliver iltindholdet i de danske farvande målt,  og der udgives iltsvindsrapporter i slutningen af august, september, oktober og november.