Spørgsmål og svar om performancebenchmarking

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med performancebenchmarking. Listen udvides løbende.

Spørgsmål: Hvor ofte skal vi indberette?

Svar: Der er ikke tale om en løbende indberetning men en årlig indberetning baseret på data fra det foregående år. Det kan derfor være en god ide alligevel løbende at indsamle viden om fx ledningsbrud og forbrugerafbrydelsesminutter.

Spørgsmål: Dele af spildevandet i spildevandselskabets forsyningsområde ledes til rensning hos et andet spildevandsselskab. Skal denne mængde tælles med i debiteret vandmængde i renseanlæggets opland?

Svar: Den mængde vand, der ledes til rensning på et renseanlæg hos et andet spildevandsselskab, skal ikke tælles med under punktet ”Debiteret vandmængde i renseanlæggets opland”, da den i så fald vil blive indberettet to gange. Dette illustrerer forskellen på vandmængden i renseanlæggets opland og vandmængden i kloaksystemets opland.

Spørgsmål: Skal vandforbruget hos ukloakerede ejendomme tælles med i debiteret vandmængde i renseanlæggets opland?

Svar: Nej, ukloakerede ejendomme (der fx nedsiver deres spildevand eller renser det lokalt i et minirenseanlæg eller pileanlæg) leder ikke deres spildevand til renseanlægget. Det skal derfor ikke tælles med i vandmængden i renseanlæggets opland.