Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Spildevand

Spildevandet kommer fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. Spildevandet renses i renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Det rensede spildevand udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Spildevand i åbent land

Spildevandsbekendtgørelsens definition af renseklasser i bilag 3 er ændret til mg/l. 

Minirenseanlæg

Se vejledningen til de nye regler for minirenseanlæg.

Betaling for spildevand

Betalingsregler for spildevand er overført til Energistyrelsen. Læs mere på www.ens.dk .

Punktkilder

Se de opdaterede tal for spildevandsudledning i den nye
punktkilderapport for 2015.