Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Publikationer

Publikationer fra andre Institutioner

Barslund Skadedyrskontrol

På Bornholm har kommunen igennem en årrække installeret såkaldte rottespærrere i kommunens kloaknet. En uvildig undersøgelse af i alt 71 brønde på Bornholm med installerede rottespærrere har vist, at rottespærrerne effektivt er i stand til at holde rotter ude fra stikledningerne i private boliger. Undersøgelsen er foretaget i 2005/2006 af et privat bekæmpelsesfirma med bistand fra Miljøstyrelsen.

Rapport om rottespærre på Bornholm

Rapport om rottespærre på Bornholm bilag 1

Rapport om rottespærre på Bornholm bilag 2-4

Danmarks Miljøundersøgelser

Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr, 2010