Uddannelse for rottebekæmpere

I Danmark er der krav om, at man skal have en autorisation for at foretage erhvervsmæssige forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Autorisationen skal sikre, at rottebekæmpelsen sker på en forsvarlig måde.

Autorisationen kan fås ved at deltage i et af Miljøstyrelsen fire-dages autorisationskurser, hvor man skal bestå en prøve.

Nærmere beskrivelse af kurset, adgangskrav samt praktiske oplysninger findes her

Autorisationskursus i rottebekæmpelse
English version: Authorisation course in rat control

Kursus i montering af rottespærrer

Ansatte i virksomheder med autorisation til kloakmestervirksomhed og uddannelse som kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, der ønsker at montere rottespærrer, men ikke foretage yderligere rottebekæmpelse, kan opnå dette ved at deltage i et et-dags kursus som rottespærrermontør. Kurset afsluttes med en prøve.

For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det et skriftligt tilsagn fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde kurset til rottespærrermontør. Krav til udbyder, kursusindhold samt procedure for ansøgning fremgår af vejledningen.

Hent vejledning med krav til kursusudbydere

Miljøstyrelsen udbyder ikke et rottespærrermontørkursus, men henviser til følgende kursusudbydere:

AMU-Fyn
www.amu-fyn.dk

AMU-Vest
www.amu-vest.dk 

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
www.byggekvalitet.dk

CELF – Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster
www.celf.dk
 

EUC NORDVESTSJÆLLAND
www.eucnvs.dk
 

EUC Sjælland
www.eucsj.dk

Københavns Tekniske Skole
nextkbh.dk

Learnmark Horsens
www.learnmark.dk

Byggetek -en del af Mercantec
www.mercantec.dk/byggetek

Rørcentret, Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk

Selandia erhvervsrettede uddannelser
www.sceu.dk