Resistensstrategi

Ved en bekæmpelse af rotter med kemiske midler ( antikoagulanter ) skal der anvendes den antikoagulant med det svageste aktivstof først, hvor der ikke er resistens over for antikoagulanten i den pågældende rottebestand.

Det betyder, at hvis der ikke er tegn på resistens, skal det første valg af aktivstof være coumatetralyl. Er der resistens mod coumatetralyl, skal aktivstoffet bromadiolon anvendes.

Ved for eksempel at anvende de mildere aktivstoffer i bekæmpelsen mindskes risikoen for etablering af bestande af rotter, som er resistente overfor de stærkere antikoagulanter.

Alle*, der foretager bekæmpelse af rotter med antikoagulanter i Danmark, er forpligtiget til at følge resistensstrategien, jf. § 5 og § 22 i bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter .

*med alle menes kommuner, autoriserede bekæmpere og bekæmpelsesfirmaer