Hvordan opstår resistens?

Antikoagulant resistens skyldes en mutation i genet, der koder for vitamin K epoxid reductase (VKOR). VKOR er central for omdannelsen af vitamin K-molekyler og dermed i opretholdelsen af normal blodkoagulering.

Mutationer er tilfældige og noget, der hele tiden opstår. Nogle mutationer har ingen betydning, da de ikke resulterer i en funktionel ændring af den genetiske kode. Andre mutationer giver funktionelle ændringer.

Der hvor ændringen er til det meget værre, vil det ofte medføre, at individet dør, og dermed ikke kan bringe det ændrede gen videre. Andre mutationer, er ikke dødelige i egentlig forstand, men mutationen kan stille individet ringere end de normale individer.

De mange forskellige mutationer, som er fundet i VKOR-genet (antikoagulant resistens), viser, at mutationer i dette gen er en hyppig forekommende begivenhed. Det, der gør denne mutation til en succes, er, når mutationen opstår i et eller flere individer, og der er gift tilstede.

Mutationen opstår altså ikke fordi, der er gift tilstede, men fordi der er sket en tilfældig mutation i VKOR, som kan spredes til nye individer, hvis den nyerhvervede egenskab favoriseres ved hjælp af gift.