Hvorfor har vi resistens?

Resistens er et resultat af en tilfældig mutation (ændring) i rottens eller musens arvemateriale. Det er de umiddelbare omgivelser, der afgør, om ændringen vil få betydning fremover.

Resistensudvikling er blandt andet et resultat af, at der findes gift i rotternes eller musenes umiddelbare nærhed enten i form af en aktiv bekæmpelse eller i form af en opstillet sikringsordning med gift. Begge steder er giften medvirkende til at skabe de mest favorable forhold for de rotter eller mus, som er født med den resistente egenskab.

Født resistent eller følsom

Rotter eller mus er enten født følsomme eller resistente over for en antikoagulant. Resistens er ikke noget, der pludselig opstår i den enkelte gnaver for eksempel ved, at rotten eller musen æder for lidt af giften.

Alligevel kan bekæmpelse af rotter og mus, som ikke bringes til ende, være medvirkende til, at resistens får lov til at udvikles eller spredes yderligere i en gnaverbestand.

Flere af de overlevende rotter og mus vil kunne være resistente eller give ophav til nye individer med den resistente egenskab. I takt med flere efterfølgende bekæmpelser, som ikke gøres færdige, vil frekvensen af resistente dyr stige og stige.