Naturlig tolerance

Der er stor forskel på, hvad forskellige rotte- og musearter kan tåle af de enkelte antikoagulanten .

For eksempel har mus en generel høj tolerance over for 1. generations antikoagulanten coumatetralyl. En mus ville skulle æde mere end dobbelt så meget som sin egen kropsvægt for at få en LD 50 dosis*, hvorimod en rotte blot behøver en mængde svarende til cirka 5 procent af dens kropsvægt for at få en LD 50 dosis.

Mus er generelt sværere at slå ihjel med 1. generations antikoagulanter som følge af en - fra naturens side - naturlig tolerance over for eksempelvis coumatetralyl.

*LD 50 er en værdi man bruger til at sammenligne giftigheden af de forskellige aktivstoffer og står for den mængde (Letal Dosis) af det aktivstof, der slår 50 ud af 100 rotter ihjel.