Genetisk resistens

Den genetiske resistens kommer til udtryk ved, at rotter eller mus kan æde af en gift uden at dø.

Årsagen er, at der er sket en ændring i gnaverens arvemateriale (DNA), som gør, at antikoagulanten ikke længere eller kun ufuldstændigt kan hæmme det enzym, der er medvirkende til omdannelsen af vitamin K. Og dermed kan der fortsat produceres de for dyret livsvigtige blodkoaguleringsfaktorer.

Genetisk resistens betyder, at ændringen i rottens DNA kan viderebringes til nye generationer af rotter eller mus.