Resistens i fremtiden

Hvor længe antikoagulanterne fortsat vil være til rådighed i rotte- og musebekæmpelsen er uvist. Den kemiske industri barsler ikke på nuværende tidspunkt med nye midler til bekæmpelse af gnavere, og der kan være lange udsigter til opdagelse af nye aktivstoffer, som kan bruges til rotte- og musebekæmpelse. Det skyldes blandt andet, at et nyt middel blandt andet skal kunne leve op til strenge miljøkrav, gerne være artsspecifikt, at der skal være en modgift, og at det er praktisk anvendeligt til rotte- og musebekæmpelse.

Fortsat udvikling og spredning af antikoagulantresistens kan ikke undgås. Men de nye initiativer omkring brug af antikoagulanterne kan være med til at forsinke udviklingen. Initiativerne er for eksempel:

  • At alle følger resistensstrategien.
  • At de stærkeste gifte ikke benyttes i den forebyggende bekæmpelse.
  • At der skal foretages en bygningsgennemgang i forbindelse med sikringsordninger.
  • At kommunerne forholder sig til de forebyggende foranstaltninger i kommunale handlingsplaner.

Rotte – og musebekæmpelse bør og skal primært være fokuseret på forebyggende tiltag. Antikoagulanterne er et effektivt alternativ, som skal bruges med omtanke. Kun på den måde kan der sikres en effektiv rottebekæmpelse fremover.