Fremadrettede forslag

Så længe der ikke er udbredt resistens over for antikoagulanter , vil disse midler formentlig ikke helt kunne undværes i den fremtidige rotte- og musebekæmpelse. Antikoagulanterne bør dog være et af flere midler til aktiv bekæmpelse. Men målrettet brug af antikoagulanter kan med omtanke medvirke til at minimere de miljømæssige konsekvenser.

Rotte- og musebekæmpelse bør og skal være mere proaktiv, og der skal fokuseres mere på den forebyggende indsats. Med en forebyggende indsats menes ikke opstilling af foderstationer med gift. Her nævnes nogle af de væsentligste proaktive indsatsområder for især rotter i den fremtidige bekæmpelse:

 • Kommunal handlingsplan for rottebekæmpelse.
 • Bygningssikring i forbindelse med sikringsordninger.
 • Renholdelse – at der i højere grad bliver givet påbud, hvis påkrævet.
 • Friholdelse af arealer omkring bygninger.
 • Trimning af arealer, hvor rotter kunne tænkes at færdes:
  • Buskadser i byområder.
  • Højtstående vegetation omkring vandområder såsom åer, søer og kanaler.
 • Renovering af kloakledninger - private som offentlige.
 • Opsætning af rottespærrer.
 • Håndhævelse af regler vedrørende:
  • Fuglefodring.
  • Kanin- hønse- og fuglehold.
 • Kontrol med uautoriseret brug af antikoagulanter.
 • Kontrol med sikringsordninger.