Det er resistens - hvad nu?

Når og hvis det konstateres, at der er resistens over for det anvendte aktivstof, så skal man ifølge den gældende resistensstrategi benytte sig af et nyt aktivstof, som ligger umiddelbart over i styrke.

Hvis der for eksempel er resistens mod bromadiolon, så anvendes der difenacoum.

For ikke at få problemer med det næste aktivstof er det vigtigt, at bekæmpelsen følges nøje og fortsætter, indtil bestanden er bekæmpet.

Man vil alternativt kunne kombinere giftbekæmpelsen med fælder for at få bekæmpet de resistente rotter eller mus.