Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I henhold til Vandforsyningsloven skal Miljø- og fødevareministeren kortlægge og udpege drikkevandsressourcer.

Kortlægningen udføres af Grundvandskortlægningen under Miljøstyrelsen, hvorved der afgrænses:

  • Områder med drikkevandsinteresser (OD)
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • Følsomme indvindingsområder for henholdsvis nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI)
  • Indsatsområder (IO)

Udpegningen sker løbende gennem Bekendtgørelse om udpegning om drikkevandsressourcer efterhånden som der afgrænses nye områder i grundvandskortlægningen.

I forbindelse med bekendtgørelserne udarbejdes en miljørapport. Afgræsning af miljørapportens indhold sendes i 2 ugers høring. Bekendtgørelsen sendes sammen med miljørapporten i 8 ugers høring. Bekendtgørelsesprocessen tager erfaringsmæssigt omkring 1 år.

De til enhver tid gældende områdeudpegninger kan ses på Danmarks Arealinformation på Danmarks Miljøportal.

Bekendtgørelser ses nedenfor.