Kabelanlæg fra transformerstation Glentegård til Svanemølle koblingsstation

Energinet forbereder en forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet samt en renovering af det eksisterende højspændingsnet i København med henblik på at sikre den fremtidige elforsyning i hovedstaden. Som en del af dette projekt, skal der ske delvis udskiftning af et eksisterende kabelanlæg mellem transformerstation Glentegård i Gladsaxe/Gentofte Kommune og Svanemølle koblingsstation i Københavns Kommune. Herudover skal der ske mindre ændringer på de to transformerstationer.

 

Sagens dokumenter

Udkast til screeningsafgørelse

Udkast til Miljøstyrelsens screeningsskema

Ansøgning

Projektbeskrivelse

Oversigtskort