Skovrejsning i forbindelse med projektet ”Udvidelse af skov- og naturområdet Bjerreskov ved Ribe

Dokumenter til sagen kan findes her:

Udkast til screeningsafgørelse

Udkast til miljøstyrelsens screeningsskema

VVM ansøgning

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3