400 kV kabelforbindelse mellem Hovegård og Bellahøj

Dokumenter til Miljøstyrelsens udkast til VVM-screening af 400 kV-kabelforbindelse mellem Hovegård og Bellahøj. 

Opdateret 18. december 2017 som følge af Energinet.dk's projektændringer anmeldt til Miljøstyrelsen den 4. december 2017.

 

Udkast til afgørelse

Udkast til VVM-screeningsafgørelse (udkast tilrettet som følge af projektændringer af 4. december 2017)

Udkast til Miljøstyrelsens screeningsskema (udkast tilrettet som følge af projektændringer af 4. december 2017)

Energinet.dk's VVM-ansøgning

VVM-ansøgning (supplerende notat til VVM-ansøgningen af 4. december 2017 - udvidelse af projektområdet)

Projektbeskrivelse

Kort over projektområde

Visualisering af Hovegård

Visualiseringsrapport Hovegård

Støjrapport Hovegård 

Støjrapport Hovegård - supplerende støjrapport fra 6. december 2017 

3D-skitser og skyggediagrammer Bellahøj station