AU Foulum Biogasanlæg

AU Foulum har via Viborg Kommune søgt om VVM-tilladelse til udvidelse af deres biogasanlæg.

Før Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af udvidelsens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

AU Foulum Biogasanlæg er verdens største forsøgsanlæg til biogas, og det består af et hovedanlæg, et pilotanlæg med fire reaktorer i størrelsen fra 10 m 3 til 30 m 3 , et mikroanlæg og en forsøgshal på 400 m 2 til forsøg med husdyrgødning. I tilknytning til anlægget er der opført et laboratorium til afprøvning af kedler med henblik på at optimere udnyttelsen af brændsel. Det eksisterende anlæg er koblet til kraftvarmeanlægget på AU Foulum.

Projektudvidelsen er planlagt til, at omfatte anlæg til udvinding af substrat til svampeproduktion, anlæg til bioraffinering, forsøgsanlæg med brændselsceller og tilhørende gaslager samt en udvidelse af lagerkapaciteten for hhv. biogas og biomasse. Anlægget skal kobles til eksisterende naturgasanlæg med en ny gasledning.

Ved udvidelsen øges kapaciteten fra 88 ton biomasse/dag til ca. 213 ton biomasse/dag.

Projektudvidelsen omfatter således:

  • Substrat til svampeproduktion

  • Bioraffinering

  • Brændselsceller og gaslager

  • Efterlager (udvidelse)

Projektet kræver også udarbejdelse af lokalplan som varetages af Viborg Kommune. Se mere information om projektet og fordebatten på Viborg Kommunes hjemmside  

Aktuel status for sagen (opdateret d. 8. juli 2016)

undefined

Indkaldese af idéer og forslag er udsendt i offentlig høring fra d. 8. juli 2016 til d. 29. august 2016.

Sagens domunenter

Indkaldelse af idéer og forslag (8. juli 2016)