Lovgivning

Der er mange forskellige love og bekendtgørelser, som sætter rammerne for den fysiske planlægning i Danmark.

Få en kort introduktion til centrale love, fx:

Flere love

Eller find de konkrete lovtekster, bekendtgørelser og cirkulærer på Retsinformation herunder.

Love

Cirkulærer

Endvidere henvises til Retsinformations hjemmeside for en fuldstændig liste for Miljøministeriets område .