Biogasanlæg - arkitektur og landskab

Bemærk: dette projekt er afsluttet.

Naturstyrelsen og Realdania har med projektet Biogasanlæg - Arkitektur og landskab udviklet viden om og metoder til sikring af arkitektoniske og landskabelige kvaliteter i forbindelse med planlægning og placering af biogasanlæg i det åbne land. Projektet tager afsæt i syv pilotprojekter, som på hver deres måde indeholder forskellige landskabelige udfordringer og arkitektoniske løsninger.

Udstillingen fungerer i dag som vandreudstilling, til fri afbenyttelse og brug for kommuner og andre interessenter.

Projektet blev den 15. april 2013 udstillet på Dansk Arkitektur Center i København.
Læs mere om åbningen hos DAC her


Artikel om projektet fra Teknik & Miljø nr. 4-2013:
Artikel 'Hvor er der plads til biogas' (Flash-fremvisning, se side 28)

Artikel om projektet  på ingeniøren, maj 2013:
Artikel 'Biogas er godt – men hvordan får vi pakket møget pænt ind?