Nordisk Landskabsseminar

Den Europæiske Landskabskonvention 2015

Den 7.-9. oktober 2015 var Miljø- og Fødevareministeriet ved Naturstyrelsen, nu Miljøstyrelsen, vært ved et nordisk seminar om Den Europæiske Landskabskonvention. Seminarets overordnede tema var udviklingstendenser i landskabet og borgerinddragelse.

Seminaret var en opfølgning på de seminarer, der tidligere har været afholdt i Norge (2004), Sverige (2007) og Island (2012). Formålet med seminarerne er, at udveksle erfaring og forskningsresultater om beskyttelse, forvaltning og planlægning af de nordiske landskabers kvalitet og mangfoldighed.

På seminaret deltog en række landskabseksperter fra de fem lande i norden. Det foregik over to dage, hvoraf den ene var en dagsekskursion gennem den sydlige del af Langeland.

Rapporten er en afrapportering af seminaret og præsentationerne og kan ses her.

Præsentationen om arbejdet med the European Landscape Convention (ELC) ved Magoulonne Dejeant-Pons, Secretary of the European Landscape Convention, kan ses her.

Præsentationen fra Island ved Olafur Brynjar Haldorsson, Skipulagsstofn, kan ses her.

Præsentationen fra Finland ved Sonja Forss, Finlands Miljøcentral, kan ses her.

Præsentationen fra Norge ved Liv Kirstine Mortensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kan ses her.

Præsentationen fra Sverige ved Ulrika Åkerlund og Anette Johansson, Boverket, kan ses her.

Præsentationen fra Danmark ved Anette Ginsbak, Miljøstyrelsen, kan ses her.

Præsentation om fremtidens landskab i Danmark, mellem kultur-, natur- og klimaforandringer • Om forandring og borgerinddragelse ved Dan Borgen Hasløv, Hasløv og Kjærsgård, kan ses her.

Præsentation om det åbne land som dobbelt ressource ved Helga Grønnegård, Collective Impact Group, kan ses her.

Præsentation om landskabsbegrebet i ELC og i arbejdet med økosystemtjenester ved Marianne Zandersen, Aarhus Universitet, kan ses her.

Præsentation af Life-scape, et EU-projekt. Vombdalens landskab – planlægning og forvaltning, samt håndbog i medborgerdialog i landskabsspørgsmål ved Per Blomberg, konsulent, kan ses her.

Præsentation om landskabsanalyse som værktøj for borgerinddragelse i Norge ved Kristin Nordli, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kan ses her.

Præsentation af lokal borgerdeltagelse i varetagelsen af landskabsbeskyttelsesområdet Hyyppä-dalens, Finland ved Markette Nummijärvi, kan ses her.

Introduktion til Landskabsatlas og dagens ekskursion ved Helle Grønning Madsen og Astrid Ejlersen, Langeland Kommune, kan ses her.