Landskabskonventionen

Konventionens mål er at fremme beskyttelse, forvaltning og planlægning af landskaber samt at organisere europæisk samarbejde om landskabsforhold

Den Europæiske Landskabskonvention blev fremlagt frem af Europarådet i 2000. Danmark har i 2000 underskrevet, og i 2004 tilsluttet og dermed forpligtet sig til at overholde konventionen.

 

Hvad gælder konventionen for?
Konventionen gælder alt landskab, både bebyggede og ikke bebyggede områder – byer og bebyggelser, ager og eng, skov og hede og kyst med klitter, strand, øer og fjorde. Den favner landskabet som helhed, både vores fælles daglige omgivelser og de særligt værdifulde landskaber. Den omhandler også landskab, som er i en negativ udvikling. Konventionen understreger den værdi, alle typer landskab har for mennesker og behovet for en bevidst og langsigtet forvaltning af dem.


Hvem gælder konventionen for?
Konventionen gælder alle, både politikere, offentlige myndigheder, sektorer, erhvervsliv, organisationer og skoler.


Konventionens generelle forpligtelser

  • Lovgivere må tage udgangspunkt i, at landskabet er et vigtigt element i folks omgivelser, et udtryk formangfoldigheden i vores fælles kultur- og naturarv og et fundament for deres identitet
  • Politik for beskyttelse, forvaltning og planlægning af landskab skal udvikles
  • Planer og sektorpolitikker, som kan have direkte eller indirekte indvirkning på landskabsforhold skal have landskab integreret som tema
  • Udvikling af procedurer for deltagelse af borgere, organisationer, lokale og regionale myndigheder og andre interesserede i forhold til landskabsforhold

Konventionens særlige forpligtigelse

  • Bevidsthed om landskabet hos borgere, erhvervsliv og offentlige myndigheder
  • Kompetence både hos fagfolk i den private og i offentlige sektor og i undervisningen
  • Videngrundlag gennem kortlægning og vurdering af landskab, hvor både borgere, forvaltning og fagfolk deltager og samarbejder
  • Mål for landskabskvalitet i konkrete udvalgte områder formuleret i processer, hvor både borgere og forvaltning deltager
  • Nødvendige tiltag for at nå målene


Den Europæiske Landskabskonvention


Nordens landskab og Den Europæiske Landskabskonvention


Læs mere om arbejdet på Europarådets hjemmeside