Materiale

Landskabskaraktermetoden (pdf)

Overblik over Landskabskaraktermetoden (pdf)

Naturgrundlaget og arealanvendelse (pdf)

Videre udvikling af ådalstypologi (pdf)

Landbrugsredegørelse (pdf)

Den kulturgeografiske analyse (pdf)

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden (pdf)

Eksempel på skitsekort. Rumlig visuel analyse (pdf)

Naturgeografisk region. Kolding Case (pdf)