Landskabsatlas

Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) har sammen med Langeland Kommune udarbejdet et Landskabsatlas for Langeland Kommune.

Landskabsatlas for Langeland Kommune skal øge interessen og forståelsen for landskaberne for de, der til dagligt lever og færdes i landskaberne og ikke mindst de politikere, der skal træffe beslutninger om planlægning og forvaltning af landskaberne. I atlas er der en række bud på, hvor det er særligt vigtigt at passe på landskabet, og hvor der bedre kan ske ændringer. Atlas kan dermed styrke den kommunale planlægning.

Landskabsatlas er en ”oversættelse” af den landskabskarakterkortlægning, Langeland Kommune tidligere har gennemført. Naturstyrelsen anbefaler kommunerne at anvende landskabskaraktermetoden og over halvdelen af landets kommuner har allerede anvendt eller er i gang med at anvende den.

I Landskabsatlas har en lokal inspirationsgruppe på ca. 30 borgere bidraget med mange værdifulde informationer og synspunkter på workshops, temamøder og landskabsture.

Landskabsatlas for Langeland Kommune en trykt publikation på 56 sider i formatet 27x27 cm og udarbejdet på konsulentbasis. Atlas er tænkt som en inspiration til andre kommuner, men er ikke en direkte skabelon for atlas, som andre kommuner måtte ønske at udarbejde. Her må der tages højde for den enkelte kommunes behov og muligheder.

I tilknytning til landskabsatlasset er udarbejdet et ”Idékatalog”, der opsamler en række idéer fra atlassamarbejdet til, hvordan man i Langeland Kommune og øvrige kommuner kan formidle, opleve, udvikle og styrke landskaberne, på andre måder end via et trykt atlas.

Erfaringer og anbefalinger fra atlasprojektet er opsamlet i et ”Apropos – Landskabsatlas og formidling af landskabskarakterkortlægningen”. Det indeholder også perspektiver til selve landskabskarakterkortlægningen.

Se atlasset
Der er mulighed for at købe en trykt udgave af landskabsatlas. Det sker ved henvendelse til Informationscenter for natur og miljø
Desuden kan både landskabsatlas og idekatalog hentes her:

Læs Landskabsatlas for Langeland Kommune

Læs Idékataloget

Læs APROPOS 9 - Landskabsatlas og formidling af landskabskarakterkortlægningen