Landbrug i landskabet

Landbrugets bygninger og anlæg bliver stadigt større og mere industrielt prægede. Samspillet mellem landskabet og landbrugets store bygninger og biogasanlæg forventes at komme til at få en betydelig indflydelse på landskabet i fremtiden. For bl.a. at placere og udforme anlæggene i samspil med landskabet har Naturstyrelsen udgivet en række publikationer, til inspiration for kommunernes planlægning.

Til brug for kommuneplanlægningen har den daværende Naturstyrelse (nu Miljøstyrelse) og KL med støtte fra Realdania udviklet viden om og metoder til en samlet landbrugsplanlægning med særligt fokus på planlægning for landbrugets store bygninger og anlæg i robuste områder med henblik på, at karakteristiske og oplevelsesrige landskaber ikke forringes. Med fokus på dialog og vidensdeling er landskabskarakteranalysen her brugt sammen med bl.a. jordbrugsanalyser og handlingsplaner, som grundlag for en god landbrugsplanlægning.

Projektet tager udgangspunkt i tre eksempelkommuner: Esbjerg, Skive og Faaborg-Midtfyn kommuner, der repræsenterer en række forskellige landbrugsstrukturelle og landskabelige udfordringer og muligheder for lokaliseringen af landbrugets store bygninger og anlæg.

Landbruget og landskabet i kommuneplanlægningen