Biogas

Naturstyrelsen har vejledt om landskabsvaretagelsen i forbindelse med placering og udformning af biogasanlæg

Naturstyrelsen og Realdania har med projektet Biogasanlæg - Arkitektur og Landskab udviklet viden om og metoder til sikring af arkitektoniske og landskabelige kvaliteter i forbindelse med planlægning og placering af biogasanlæg i det åbne land.

Læs projektet her Biogasanlæg - arkitektur og landskab (2013)
Pjecen præsenterer hovedresultaterne af et projekt, hvor der var arbejdet på at bruge arkitektur bedst muligt til at håndtere den udfordring der ligger i at bygge disse relativt store tekniske anlæg i det åbne land med respekt for de landskabelige værdier. Med erfaringer fra syv pilotprojekter er der defineret otte anbefalinger i forhold til arkitektur for biogasanlæg.