Kulturmiljø i det åbne land - vejledninger

Naturstyrelsen har i samarbejde med Landsplanafdelingen i 1998 udgivet vejledningen " Lokalplanvejledning - Bevarende lokalplanlægning ", hvori der bl.a. vises et eksempel på bevaring af en landsby.

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger (pdf-format)
Vejledning til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 624 af 25. juni 2001 om beskyttede sten- og jorddiger.
2001. Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen.

Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer
2002. Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen.

Vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone
2000. Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen.

Landkirkernes omgivelser Vejledning i bevaring
Udgivet af Fredningsstyrelsen, 1982. ISBN 87-503-4190-1 Udgået. Kan findes på bibliotek.dk

De kulturhistoriske interesser i landskabet. Kulturhistorien i Planlægningen.
1997. Naturstyrelsen. 380 sider. Kun i netudgave.