Kulturmiljø

For at bevare de vigtigste kulturmiljøer i Danmark, skal kommunerne tage hensyn til dem i deres fysiske planlægning. Kulturarvsstyrelsen varetager de overordnede interesser.

Fortidsminder og bygninger er vigtige elementer, når vi vil opleve et landskab og forstå dets historie og udvikling. Og somme tider rummer landskabet kulturmiljøer, som er afgrænsede områder, der afspejler væsentlige træk i den samfundsmæssige udvikling.

I dag forandrer landskabet sig i et sådan tempo og omfang, at vi hele tiden må gøre op, hvilke værdier der skal bevares, opgives eller udvikles. At sikre at fortidsminder og kulturmiljøer fortsat kan opleves som vigtige dele af landskabet sker bl.a. gennem planlægning, fredning, administration, formidling og forvaltning.

Det er kommunerne, der har ansvar for at udpege kulturmiljøer i kommuneplanerne, mens de overordnede interesser for kulturarv og kulturmiljø varetages af Kulturarvsstyrelsen i Kulturministeriet.

Den opgave lå indtil 2001 i Miljøministeriet, der bl.a. udarbejdede en metode til kortlægning af kulturmiljøer. Den og andre publikationer om emnet kan findes her på Naturstyrelsen.dk