Vojens - Søst

Aabenraa og Haderslev Kommuner

Geologi
Isens hovedopholdslinje i Weichsel mellem Vojens og Søst, vest om Abkær Mose. Overgangen fra morænelandskab til hedeslette kan tydeligt erkendes i landskabet, især vest og syd for Hovslund, men er noget forstyrret af gravning, specielt ved Vojens, Arnitlund, Hovslund (syd) og Rødekro.

Øvrige søgeord:

Værdi
Instruktivt landskabselement, der viser de landskabelige forskelle mellem det subglaciale og det proglaciale landskab langs en isrand.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre