Vemmingbund - Nybøl Nor

Sønderborg Kommune

Issøleret som det fremtræder i en blotning ved Fiskenæs, hvor man kan se overgangen mellem det strukturløse og det  varvige ler. Foto: Martin Reimers (2000)

Geologi
Storformet og sammensat landskabskompleks med inderlavning, randmoræne og issøaflejringer fra det Ungbaltiske Fremstøds afsmeltning i Weichsel Istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Landskabet demonstrerer instruktivt Weichsel-isens dynamik og aflejring. Området er desuden en del af det største issø-kompleks i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Det er værdifuldt med åbne profiler som ved Fiskenæs.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 112

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 47

GeoSite

Andre