Vejle Å Tunneldal

Vejle Kommune

I den flade bund i tunneldalen snor den nutidige Vejle Å sig. Foto: Peter Roll Jakobsen, 2002

Geologi
Østjyllands mest markante fjord- og tunneldal, 40 km lang og op til 2 km bred.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dalen er en af de mest karakteristiske tunneldale i det danske glaciale landskab og betragtes som typeeksempel herpå. Landskabet viser resultatet af et komplekst sammenspil mellem isens og smeltevandets erosions- og aflejringsprocesser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 206

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre