Vejlby - Egum kiselgurgrave

Fredericia Kommune
Vejle Kommune

Geologi
Tilgroede kiselgurgrave med søaflejringer med kiselgur fra Holstein Mellemistid og Vejlby Interstadialer (Saale).

Øvrige søgeord:

Værdi
Typelokalitet for Holstein Mellemistids ferskvandsaflejringer og Vejlby I og II Interstadialer.

Naturforvaltning
Det er ønskeligt at bevare de rester af aflejringerne, der er tilbage, og at kunne udføre boringer til forskningsmæssige formål.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 95a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre