Trelde Næs

Fredericia Kommune

Den foldede Holstein kiselgur og lag af søkalk (de nederste hvide, gule og grå lag) er overlejret af finkornede lerede, siltede og sandede sølag og øverst af smeltevandssand og -grus. Foto: Peter Gravesen, 2002

Geologi
På nordkysten af Trelde Næs findes et 1,5 km langt kystprofil med aflejringer fra Elster, Holstein, Saale og Weichsel samt tertiært ler. Sydkysten består af udskredne flager af eocænt plastisk ler.

Øvrige søgeord: Fossiler

Værdi

Klinten er det eneste sted med et permanent profil af ferskvandsaflejringer fra Holstein Mellemistid. Desuden er det en kvartærgeologisk nøglelokalitet for moræneaflejringerne, der her kan dateres relativt i forhold til Holsteinlagene. Yderligere er det formel typelokalitet for Trelde Næs Till (Saale).

Sydkysten er et vigtigt sted for fund af danekræ.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at skredprocesserne og de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 96

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 57

GeoSite

Andre