Tøndermarsken

Tønder Kommune

Grøblerender i saltvandssøen set fra dige. Foto: Peter Friis Møller, 2003

Geologi
Stort, fladt område, der illustrerer den naturlige udvikling af det sønderjyske marsklandskab før digebygningen satte ind i 1500-tallet, samt karakteren af geest-landskabet, som marsken hviler på.

Øvrige søgeord:

Værdi
Et af de bedst bevarede eksempler på et landskab, en kultur og en livsform, der er karakteristisk for det nordvesteuropæiske lavlandsområde langs Nordsøen.


Naturforvaltning
I dette jævne landskab afspejler den geologiske udvikling sig i ganske små forskelle i niveauerne og sedimentsammensætningen af de enkelte lag. Der er derfor vigtigt at udvise særlig påpasselighed ved jordarbejder i forbindelse med dræning, dybdepløjning, anlægsarbejder mv.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 106

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 83

GeoSite

GS 5-3

Andre