Tinglev - Kværs - Kiskelund

Aabenraa Kommune
Sønderborg Kommune

Kelstrup Plantage. Foto: H.J. Granat

Geologi
Stort område med glacialt landskab på tværs af hedeslette, Hovedopholdslinjen og den Østjyske Israndslinje.

Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Klassisk lokalitet med typiske landskabselementer, der tilsammen illustrerer det komplekse sammenspil mellem de glaciale processer i et dynamisk glacialt miljø. Området repræsenterer også Hovedopholdslinjen og den Østjyske Israndslinje i det sydlige Jylland.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 110

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre