Stensigmose Klint

Sønderborg Kommune

Tyk lagserie af smeltevandsgrus, -sand og silt aflejret i søbassiner gennem slutningen af Saale Istid. Foto: Peter Gravesen, 2002

Geologi
Kystklint, der viser et snit i en randmoræne fra Bælthavfremstødet. I klinten, der er op til 25 meter høj, findes aflejringer fra Saale, Eem og Weichsel.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinten er en klassisk lokalitet for studiet af interglaciale aflejringer og glacialtektoniske strukturer. Eem-lagene viser overgangen fra ferskvand til hav og er dermed vigtig for forståelsen af havstigningen i Eem Mellemistid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 112a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 48

GeoSite

Andre