Stensbæk Plantage

Haderslev Kommune

Geologi
Hedeslette dækket af indsande med flyvesandsaflejringer. Primær jordbundsudvikling er podzolering. I nogle podzoller er der udviklet stærkt cementerede sporadiske horisonter; nogle med tynde "iron pans". Disse hæmmer nedtrængning af nedbørsoverskuddet, og danner grundlag for udviklingen af små højmoser. Kraftig sandflugt i sen Jernalder og Middelalderen forårsagede sedimentation i de våde moser. Således blev der udviklet klitter med fugtige kerner, klimper. Om vinteren kan de centrale dele af klimperne være dækket af vand.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten har stor værdi, fordi indsandet har en speciel dannelseshistorie og et særligt landskab. Klimperne ved Stensbæk er fremragende og de bedst eksponerede i Danmark.


Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at lokaliteten til stadighed fremstår synlig og tilgængelig.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 215

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 11-2

Andre