Sønderby Klint

Sønderborg Kommune

Geologi
1 – 2 meter høj morænelers klint ved Sønderby, let tilgroet. På stranden er fundet blokke med sen-tertiære (Neogene) fossiler – mulighed for (omlejrede) profiler/flager af "Klintinghoved-alder" i klinten.

Øvrige søgeord:

Værdi
Fundet af løsblokke med Neogene fossiler indikerer mulighed for tilstedeværelsen af Neogene flager.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre