Skamling

Kolding Kommune

Geologi
Stærkt kuperet randmoræne ved Skamling. Den korte afstand til Lillebælt illustrerer randmorænens størrelse særlig tydeligt. Store og relativt stejle morænebakker, opdelt af smeltevands/regnvandskløfter. Forholdsvis "samlet" bakke-kompleks omkring Sønderjyllands højeste punkt.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant randmorænebakke der udgør Sønderjyllands højeste punkt.


Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre