Skallingen

Varde Kommune

Varde Å. Foto: Merete Binderup

Geologi
Skallingen er en 10 km lang 2 km bred barriereodde, som udgør den nordligste barrieredannelse i Vadehavet. I læ af odden ligger lagunen Ho Bugt med udbredte muddervader. Varde Å munder ud i Ho Bugt med et estuarie.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Skallingmarsken, der ikke er beskyttet af diger, fremstår som et af de største naturlige marskområder i Nordeuropa. Varde Ås munding er det sidste estuarie i Danmark, og Varde Å er det eneste vandløb, der løber ureguleret ud i Vadehavet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer og vandløbsprocesser forløber frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 87

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 83

GeoSite

GS 5-3

Andre