Rønshoved

Kolding Kommune

Hvælvede krydslejringer og klatrende ribber fra den øverste del af sektionen. Disse lag blev aflejret på det ydre strandplan. Øverst på billedet ses hvidt sand, der erosivt overlejrer de hvælved krydslejringer. Dette sand blev afsat på indre strandplan. Foto: Erik Skovbjerg Rasmussen, 1999

Geologi
Kystklint med profil i Hvidbjerg Sandet og Kolding Fjord Formationen fra Miocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lagene her er det eneste sted hvor ”Arnum Havets” strandsedimenter direkte kan iagttages. Desuden findes smukke sedimentstrukturer her.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilet holdes åbent. Det vil endvidere være meget værdifuldt, at hele profilet er tilgængeligt for geologiske undersøgelser.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 208

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 55

GeoSite

GS 7-3

Andre