Rømø

Tønder Kommune

Geologi
På Rømø er der fire generationer af klitrækker. Den yngste og vestligste klitrække er under opbygning på strandplanet og er ca. 25 år gammel.

Øvrige søgeord:

Værdi
Meget flotte klitområder, der udviser alle de typiske klitformer. De fire generationer af klitrækker er med til at fortælle øens geologiske udviklingshistorie.

 

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre