Oksbøl Grusgrav

Varde Kommune

Foto: Peter Gravesen

Geologi
Grusgrav med et marint oddekompleks fra Sen Elster – Holstein. Desuden findes i området en fossil jordbund af Eem alder, udviklet i Saale morænesand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Grusgraven er et af få steder i Danmark hvor der er mulighed for at studere marine højenergiaflejringer fra Holstein Mellemistid og en fossil podzol fra Eem Mellemistid.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset og vedligeholdt profil i grusgraven.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 86

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre