Nørre Ådal

Haderslev og Kolding Kommuner

Geologi
Å-dal mellem Vojum Bro og Mølby samt Ørsted Å-dal. Relativt snæver, meget markerede og slyngede ådale gennem (rand)moræne. Især ved Revsø er skrænterne stejle, men delvis tilplantede.

Øvrige søgeord:

Værdi
Ådalene er fine små velafgrænset dale, med stejle sider og vådeng/væld i bunden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt at de naturlige vandløbsprocesser kan forløbe frit, og at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre