Mommark

Sønderborg Kommune

Foto af klintprofilet ved Mommark med Cypria Ler fre Eem. Hullet i klinten over spaden er gravet i enhed 10. Den meget lyse farve skyldes et stort indhold af knuste skaller. Foto: Svend Funder, 1998

Geologi
Kystklint med profil i aflejringer fra slutningen af Saale Istid over Eem Mellemistid til begyndelsen af Weichsel Istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Mommark har det eneste kendte profil i Danmark, hvor hele Eem Mellemistid er repræsenteret, og hvor det meste af Eem findes som marine lag.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 209

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 50

GeoSite

Andre

&wbc_purpose=Basic&wbcmode=Basic