Mejls Tunneldal

Sønderborg Kommune

Geologi
Tunneldal fra Bundsø over Mjels Sø og Mjels Vig til Farresdam. Rest af moræneknold ud for Farresdam og ved Knuden. Meget stejle sider omkring Bundsø.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant landskabselement.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre