Marbæk Klint

Esbjerg Kommune

Marbæk Klint set fra sydvest. De foldede miocæne sand- og lerlag fremtræder i markante røde og gule farver, som skyldes forvitring af forskellige jernforbindelser. De cementerede lag rager tydeligt frem i sektionen. Lagene overlejres af kvartære, grå sand- og grusaflejringer, der er vanskeligt tilgængelige, da skrænten er tildækket og udjævnet. Øverst ses postglaciale flyvesandslag og jordbundshorisonter. Foto: Peter Gravesen, 2002

Geologi
To kystprofiler med den øverste del af Gram Formationen der er aflejret i et kystnært marint miljø i Øvre Miocæn, og Kvartære lag, der muligvis er fra Elster Istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinten er det sted i Danmark, hvor de yngste prækvartære aflejringer er påvist. Lokaliteten er desuden interessant på grund af glacialtektonik fra Elster eller Saale Istid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så profilerne fremstår så åbne som muligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 210

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre