Mårbæk Bjerg

Tønder Kommune

Geologi
Fritliggende, markant bakkeø. I sydsiden findes en delvist retableret grusgrav, hvor skrænterne stadig står, og som bidrager til at illustrere dannelsen som bakkeø.

Øvrige søgeord:

Værdi
Meget illustrativ og markant bakkeø.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre